Suche nach Personen

plus im Publikationsserver
plus bei BASE
plus bei Google Scholar

Daten exportieren

 

Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich! Niemiecka "Schulpastoral" jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła katolickiego w polskiej szkole (na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej)

Titelangaben

Verfügbarkeit überprüfen

Chrostowski, Mariusz:
Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich! Niemiecka "Schulpastoral" jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła katolickiego w polskiej szkole (na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej).
Berlin : LIT, 2022. - 284 S. - (Religionspädagogik ; 8)
ISBN 978-3-643-15115-5

Kurzfassung/Abstract

W Polsce, od lat 90, daje się zaobserwować szybkie przemiany w obrębie państwa, społeczeństwa i Kościoła, wyraźnie uwidaczniające potrzebę wzbogacenia polskiego systemu oświaty o programy duszpasterstwa szkolnego. Działalność pastoralna na rzecz szkół wymaga nie tylko określenia ram teoretycznych, ale także silnego zakotwiczenia instytucjonalnego. Sprawdzone koncepcje „Schulpastoral” w Niemczech mogą dostarczyć w tym zakresie cennych sugestii i stać się źródłem inspiracji. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest zatem stworzenie praktycznej, sytuacyjnej i zorientowanej na przyszłość koncepcji duszpasterstwa szkolnego dla Kościoła w Polsce, na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej. Nie chodzi tutaj jednak o konstruowanie takiej wizji duszpasterstwa szkolnego, która - w obliczu nasilających się procesów słabnięcia więzi między (młodymi) ludźmi a instytucjonalnym Kościołem - byłaby czymś w rodzaju „chrystianizacji” środowiska szkolnego za pomocą nowych metod, ale o przedstawienie projektu działalności duszpasterskiej na rzecz humanizacji szkół.

Weitere Angaben

Publikationsform:Buch
Schlagwörter:duszpasterstwo szkolne; edukacja religijna, edukacją międzyreligijna, pluralizm, szkoła, Kościół, chrześcijaństwo
Sprache des Eintrags:Sonstige
Institutionen der Universität:Theologische Fakultät > Praktische Theologie > Lehrstuhl für Didaktik der Religionslehre, Katechetik und Religionspädagogik
Titel an der KU entstanden:Ja
KU.edoc-ID:31267
Eingestellt am: 19. Dez 2022 13:59
Letzte Änderung: 19. Dez 2022 13:59
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/31267/
AnalyticsGoogle Scholar